Ahkaf Suresi 33-35. Ayetler

Bismillahirrahmânirrahîm,

''Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın,
ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi?
Evet şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
İnkâr edenlere ateşe sunuldukları gün, -Bu gerçek değil miymiş?- denir. Onlar, -Evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş- derler.
Allah,
-Öyle ise inkâr etmekte olduğunuzdan dolayı azabı tadın!- der.
(Ey Muhammed!) O halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret.
Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar.
Bu bir duyurudur.
Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir.''