Ahzab Suresi 1-3. Ayetler

Bismillahirrahmânirrahîm,

''Ey Peygamber!
Allah'a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme.
Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter.''