Al-i İmran Suresi 135. Ayet

Bismillahirrahmânirrahîm,

''Yine onlar, çirkin bir iş yaptıkları, yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler
-ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar-
ve bile bile, işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmeyenlerdir.''