Al-i İmran Suresi 145. Ayet

Bismillahirrahmânirrahîm,

''Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez.
Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır.
Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz.
Kim de ahiret mükafatını isterse, ona da ondan veririz.
Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.''