Al-i İmran Suresi 185-186. Ayetler

Bismillahirrahmânirrahîm,

''Her canlı ölümü tadacaktır.
Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir.
Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.
Andolsun, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz.
Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki,
bunlar (yapmaya değer) azmi gerektiren işlerdendir.''