Al-i İmran Suresi 99. Ayet

Bismillahirrahmânirrahîm,

''De ki:
-Ey Kitab ehli! (Gerçeği) görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeğe yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz?
Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.-"