Cin Suresi 15-18. Ayetler

Bismillahirrahmânirrahîm;

''Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.
Şayet doğru yolda gitselerdi,onlara bol su verirdik.
Bu hususta kendilerini denememiz için , Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Rabbin) onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır.
Mescidler şüphesiz Allah'ındır. O halde,
Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın (ve kulluk etmeyin).''