Enbiya Suresi 39-40. Ayetler

Bismillahirrahmânirrahîm,

''İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardım da görmeyecekleri vakti bir bilseler!
Şüphesiz o (tehdit edildikleri azap) onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak.
Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek, ne de kendilerine göz açtırılacak.