Fatır Suresi 6. Ayet

Bismillahirrahmânirrahîm,

''Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır.
Öyle ise (siz de) onu düşman tanıyın.
O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır.''