Hakka Suresi 38-43.Ayetler

Bismillahirrahmânirrahîm,

''Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o (Kur'an),
hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (Allah'dan alıp tebliğ ettiği) sözüdür.
O, bir şâirin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz!
Bir kâhinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz!
O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.''