İnşikak Suresi 6-20. Ayetler

Bismillahirrahmânirrahîm;

Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.
Kime kitabı sağından verilirse, Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek, Sevinçli olarak ailesine dönecektir.
Fakat kime kitabı arkasından verilirse, "Helâk!" diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.
Çünkü o, (dünyada iken) ailesi içinde sevinçli idi.
Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.
Yemin ederim şafağa,
Geceye ve içinde topladıklarına,
Dolunay halindeki aya ki,
Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz.
Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?