Mücadele Suresi 22. Ayet

Bismillahirrahmânirrahîm;

''Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy-sopları olsalar bile, Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin.
İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır.
Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır.
İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır.
İyi bilin ki, Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.''