Nahl Suresi 19-23. Ayetler

Bismillahirrahmânirrahîm,

''Allah gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilir.
Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler, yaratılmış olduklarına göre hiçbir şey yaratamazlar. Onlar diri olmayan cansız varlıklardır! Ne zaman dirileceklerinin de şuuruna varamazlar.
Sizin ilahınız tek bir ilahtır.
Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkâr etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar.
Şüphe yok ki Allah, onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.
O, büyüklük taslayanları hiç sevmez.''