Nisa Suresi 118-121. Ayetler

Bismillahirrahmânirrahîm,

''Allah o şeytana lânet etti ve o da,
-Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım- dedi.
-Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler.-

Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o, apaçık bir hüsrana düşmüştür.
Şeytan onlara (birçok) va'dde bulunur ve onları kuruntulara sürükler.
Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor.
İşte onların barınağı cehennemdir. Ondan bir kaçış yolu bulamazlar.