Taha Suresi 99-113. Ayetler

Bismillahirrahmânirrahîm,

(Ey Muhammed!)
Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz.
Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir (Kur'an) verdik.
Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o, kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir.
Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır.
Sûra üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür!
O gün günahkârları, (gözleri korkudan donup) gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz.
Aralarında birbirlerine "(Dünya'da) sadece on (gün) kaldınız" diye gizli gizli konuşacaklar. –Onların, hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz.-
O vakit içlerinden en aklı başında olanları, "Siz sadece bir gün kaldınız" diyecektir.
(Ey Muhammed!) Sana dağların (kıyamet günündeki) halini soruyorlar.
De ki:
"Rabbim onları toz edip savuracak." "Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır."
"Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin."
O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye (İsrâfil'e) uyarlar.
Sesler, Rahmân'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin.
O gün, Rahmân'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez.
O, önlerindekini ve arkalarındakini (dünyadaki ve ahiretteki durumlarını) bilir. Onların bilgisi ise Rahmân'ı kuşatamaz.
Bütün yüzler; diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir.
Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır.
Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o, ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan.
İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar, yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.