Tegabün Suresi 1-4. Ayetler

Bismillahirrahmânirrahîm,

''Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih eder.
Mülk yalnızca O'nundur, hamd de O'na mahsustur.
O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
O, sizi yaratandır. Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mü'mindir.
Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı.
Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir.
Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir.
Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.''