Tegabün Suresi 15-18. Ayetler

Bismillahirrahmânirrahîm,

''Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır;
Allah katında ise büyük bir mükafat vardır.
O halde, gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının.
Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın.
Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz Allah onu size, kat kat öder ve sizi bağışlar.
Allah şükrün karşılığını verendir, Halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).
O, gaybı da, görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.''