Zuhruf Suresi 1-11. Ayetler

Bismillahirrahmânirrahîm,

''Hâ Mîm.
Apaçık Kitab'a andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça bir Kur'an yaptık.
Şüphesiz O, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz'da) mevcuttur, çok yücedir, hikmetlerle doludur.
Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip Zikir'le (Kur'an'la) sizi uyarmaktan geri mi duralım?
Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik.
(Onlar da) kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.
Biz, onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti!
Andolsun, onlara,
-Gökleri ve yeri kim yarattı?- diye sorsan,
mutlaka, -Onları mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen (Allah) yarattı-diyeceklerdir.
O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir.
O gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir.
Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de, böyle diriltileceksiniz.''