Zuhruf Suresi 74-80. Ayetler

Bismillahirrahmânirrahîm,

''Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır.
Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler.
Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar, kendileri zâlim idiler.
(Görevli meleğe şöyle seslenirler:)
-Ey Mâlik! Rabbin bizim işimizi bitirsin.-
O da, -Siz hep böyle kalacaksınız-der.
Andolsun, size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız.
Yoksa (gerçeği kabul etmeme konusunda) bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de (onları cezalandırmakta) kararlıyız.
Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar?
Hayır öyle değil, yanlarındaki elçilerimiz (melekler) yazmaktadırlar.