Zümer Suresi 53. Ayet

Bismillahirrahmânirrahîm,

''De ki: "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım!
Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder.
Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."