7.Derece Üns

Allah u Teâlâ bir hadis-i kudsisinde şöyle buyuruyor: "Ben, beni zikreden kullarımın celisiyim. Ve bana ünsiyyet etmek isteyenlerin de enisiyim." Marifet ehlinden bazıları: "Allah'la ünsiyyet kurmak, Allah'ı zikretmekle olur" şeklinde söylemişlerdir. Bazıları ise: "Asıl ünsiyyet, hiçbir anda ve halde Allah'ı zikretmekten geri kalmamaktır. Bu zikir ister şükür mahiyetinde, ister fikir mahiyetinde isterse vird mahiyetinde olur. Kul istedikten sonra ünsiyyet kurmada Allah u Teâlâ bütün kolaylıkları sağlayacaktır. Zira ünsiyyeti hiçbir zaman eksilmeyen hakikî enis, Allah'tır.

Allah'a ünsiyyet kesbetmenin bazı alâmetleri vardır. Zira ünsiyyet bir makamdır. Bu alâmeti anlamada çoğu kimse hata etmiştir. Enis-billah'la, enis-i hâl arasında fark vardır. Bunlardan bazıları sahip oldukları enis-i hâlin enis-i bil-lah olduğunu zannetmişlerdir. Halbuki Allah'la ünsiyyetin alâmeti daimî olmasıdır. Allah'la ünsiyete giren bir kimse her hâlinde onunladır.'Zira Allah (cc) heryerde hâzır ve nazırdır. Allah'la olanın hiç bir hali mefkûd olmaz. Allah'ın celâl ve cemâlinden hiçbir surette ayrılmaz.