EY BİRBİRLERİNE YAN BAKANLAR!


Yeryüzü ile gökyüzü, birbirleriyle içli dışlı arkadaş olmuşlardır. Çünkü Allah, onları bizim için birbirleriyle uzlaştırmıştır.
Ey birbirlerine yan bakanlar, birbirlerinden hoşlanmayanlar! Şu ayrılığı bırak da siz de birbirlerinizle uzlaşın, dost olun!
Şu bulutlara dikkatle bak! Parça parça oldukları halde Hakk’ın feyziyle birleşerek su haline gelip nice oluklardan akıp durmadalar.
İlkbaharla sonbahar ortaya koydukları eserlerle, çeşit çeşit meyveleri yetiştirmek için nasıl birbirleriyle karışmışlar, dost olmuşlardır.
Nice kimseler eğri, huysuz ve hırsızlardır. Ama birbirleriyle ok ve yay gibi uzlaşmışlardır. (MEVLANA)