AŞIK OLAN NEFİS BİR DAHA NEFS-İ EMMARE OLAMAZ

Sen, benden bir ekmek parçası al! Çünkü can parçalanamaz, bölünemez!
Aşkımıza düşüp avare olan, asla avare sayılmaz!
Ben birinin hırkası olursam, o asla çıplak kalmaz; ben birinin çaresi olunca, o, çaresiz kalmaz.
Ben birine mevki olursam, o nasıl olur da azl edilebilir? Cevher olan kara taş, bir daha taş olamaz!
Şu gözlerim, gözyaşları sakisi olur ama, sevgilinin mahmur gözleri olmadıkça ne sarhoş olur, ne de kimseye gözyaşı şarabı sunabilir!
Aşık hasta olur ama ölmez; ay zayıflar, hilal olur ama yıldız olmaz!
Sus artık; bu kadar kederlenme, gam yeme! Aşık olan nefis, artık nefs-i emmare olamaz;
insanı kötülüğe götürmez, fenalığa meyl ettirmez!