BİZ ALLAH’IN HEKİMLERİYİZ

Biz mütefekkiriz, hekimiz Bağdat’tan geliyoruz. Biz bir çok hastaları elemden, gamdan kurtardık.
Biz gerçek hekimleriz. Hz. İsa’nın talebeleriyiz. Nice ölülere üfürdük, dirilttik.
Ölüleri nasıl dirilttiğimizi görenlerden sorunuz. Onlar elemlerden kurtulanları, şükranlar içinde hayata kavuşanları size anlatsınlar.
O hekimler çok uzaklardan gelen garip kişilerdir. Hastalara verdikleri ilaçlar da hiç görülmemiş, acayip, garip ilaçlardır.

Onlar diyorlar ki: ‘İnsanların başlarına bela olan gussaların, kederlerin başlarını ezeriz. Gamı evlerden dışarı atarız. Hepimiz güzeliz, dilberiz, bayram ayı gibi her tarafa sevinç ve neşe getiririz.
Biz Allah’ın hekimleriyiz. Hiçbir hastadan muayene ve tedavi ücreti almayız. Biz tertemiz ruhlarız. Kirli huysuz değiliz.
Biz anlayışlı hekimleriz. İdrar tahlili şişesine ihtiyacımız yoktur.
Fikir gibiyiz, hastanın bedeninde dolaşır dururuz.’