BİZ SENDEN BAŞKA GÜZEL GÖREMİYORUZ

Dünyada her aşık, kendine bir güzel seçmiştir. Ona gönül vermiştir. Ama biz zaten dünyada senden başka bir güzel göremiyoruz.
Ey can ; eğer senden başka bir ay yüzlü olsaydı, onu gözümüz görmezdi. Senden başkasını da biz kıskanmayız.
Ey insanlar; tek ondan, onun güzelliğinden bahsetmeyin de, ondan başka dünyadaki bütün güzeller sizin olsun gözüm yok.
Güzeller güzelini, pek büyük ve eşsiz varlığı manen hisseden kişi gelip geçici güzelliği bulunan, fani olan güzellere nasıl olur da gönül verir?
Allah’ın lütfunu ümit eden kişi, o lütfundan başka hiçbir şeye gönül bağlamaz.