BİZİM SEVDAMIZ BİR BAŞKA SEVDADIR

Bütün dünyayı arayıp tarasan, sevdasız bir baş bulamazsın! Fakat bu bizim sevdamız , başka türlü bir sevdadır! Bu sevda, dünyada görülmemiştir; bunun eşi benzeri yoktur!
Bu öyle bir sevda ki, bütün sevdalar, bu sevdanın hasretini çekerler! Çünkü, bunun insanı yüceltecek, mana alemine götürecek yüzlerce kolu kanadı vardır! Halbuki, öteki sevdaların bir tek kanadı bile yoktur!
Öteki alemin bağına bahçesine karşı şu dünya bahçesinin güzelliği, hamamlardaki nakışlara benzer! Şu fani dünyanın meyvelerinin de ebediliği yok; dallar da, her zaman taze, her zaman yaş değil!