DÜNYAYA AİT SÖYLENİLENLERİ TERSİNE İŞİT

Seni dünyada bırakıp gidenler, sana küçük bir yardımda bulunsalardı, gönlündeki emeller, arzular ve düşünceler, sana manasız görünürdü!
Can kulağın sağır değilse, hakikatin sesini duyabiliyor isen, dünyaya ait söylenilenleri tersine işit, tersine duy! Yani, dünya malının mülkünün, yüksek makamlarının faydasından bahsettikleri zaman, bunları ters duy, faydalı olmadıklarını anla ve mana aleminin yararlı olduğunu kabul et!
Zaten aşıklar defterinden bir harf bile kafidir, yeter!