ESERİ YARATANI GÖR

Ey ümitle, korku ile dünya malı üzerinde titreyip duran kişi!
Biraz da sana bu malları, bu nimetleri vereni, sana bakışı, görüşü bağışlayanı düşün, ona bak!
Ey isteyen, ey aşık! Sana bu isteği vereni düşün; eseri yaratanı gör!
Neden yaratana değil de, onun yarattığı esere gönül veriyorsun?
O, hep sana bakıp durmada! Halbuki senin gözün sağda solda! O sana, dilsiz dudaksız söz söylemede; sense, kulağını dünya malına vermişsin!