EY HAYALİNİ AŞIĞA ELÇİ GİBİ GÖNDEREN SEVGİLİ

Ey aşığın en yakın dostu, ey aşığın derdini dert edinen, gamını gam edinen dost, ey aşığın gözü, çerağı ve yarı!
Ey aşığın sağlığının ilacı, ey zayıflamış bedenine deva olan sevgili!
Ey rahmet padişahlığı, ey aşıkların gönlünü kapan, kararını alan güzel!
Ey hayalini aşığa bir elçi gibi gönderen ve onun vasıtasıyla aşka davet eden sevgili !
Aşığın hüngür hüngür ağlayışı senin onu çekişindendir.
Aşığın bütün işi, gücü, davranışı senin buyruğunla, senin dileğinledir.
Nice zamandan beri geceleri aşığın utangaç gözünde uyku karar kılmamıştır.
Nice zamandan beri aşığın kucağı göz yaşlarından denize dönmüştür.
Fakat aşığın derdine çare bulan, gamı ile gamlanan sen olduktan sonra bunların ne ziyanı var?