EY RABBİM

Ey benim canıma can katan hayatım; perdeyi kaldır!
Ey benim gamıma, kederime ortak olan, nerde olursam olayım, daima benimle beraber bulunan Rabbim!
Ey geceleri bana dost olan sevgili!
Ey vakitli vakitsiz benim yalvarışlarımı yakarışlarımı duyan, ey varlığımın bütün zerrelerine sevgi ateşi salan Rabbim
Sen, bütün şekillerden münezzehsin, berisin; canlardan bile temizsin! Suretin, şeklin yok!
Fakat, benim bütün şekillerimin mıknatısısın; bütün varlığım Sana doğru koşmada, Sen’de yok olmadadır!
Bu gece, kimselerin gelmediği tenha gecelerden biridir! Benim kimsesizliğime acı, lutf et ve gel; gel de, bu tenha gecede Sana sevda defterimi okuyayım, Sen’i ne kadar çok sevdiğimi uzun uzun anlatayım!