GAMIN DİKENİNE KATLANMADIKÇA GÜL TOPLAYAMAZSIN

Güzellerin yanından geçtiğin zaman, güzellerin gönüllerinden başka bir şey alıp gidemezsin! Ey gönül! O sevgiliden kendini çekme; ne yaparsan, canını ondan kurtaramazsın!
Kapısının toprağı olmadıkça, razı olup kapı açmaz! Gamın dikenine katlanmadıkça, gülistandan gül toplayamazsın!
Dağı bir hayli kazmadıkça, eline bir la’l geçmez; denize dalmadıkça, inci ve mercan elde edemezsin!
Sen alçak gönüllü olmadıkça, felek, sana baş eğmez; nakdinin değeri doğru olmadıkça, kimse senin nakdini almaz!
Allah’ın mesti olmadıkça, gam, keder, sıkıntı senden ayrılmaz; kurt kılığına girmedikçe, Ken’an Yusuf’unu kapamazsın!
Teni çeşitli nimetlerle beslemek, insana hamlık verir! Halbuki, mihnet ve meşakkat, onu yola getirir! Din mihnetini çekmedikçe, iman devletini elde edemezsin!
Ey dudağım; gönlüm açılıncaya kadar hiçbir şey söyleme! Çünkü sen, bir taş yürekli ile düşüp kalktıkça, Bedahşan la’lini bulamazsın!