HABERİN VAR MI

Haberin var mı? Senin dertlerle, kederlerle harap olmuş, yıkılmış gönlünde, Hakk’ın gizli bir hazinesi vardır.
Aklını başına al da, şu yıkık gönül köyünü, bağdad şehri ile bile değişme!
Allah’a yemin ederim ki, senin şu karanlık gecen, yüzlerce gündüzden daha iyidir.
Geceyi verme, gündüzü arama!
İki dünyada da Allah’tan başka devlet yoktur.
Senin her neyin varsa, sakın, O’ndan başkasına verme, varını yoğunu ancak O’na ver!