PERDEYİ KALDIR SEVGİLİNLE BAŞBAŞA KAL

Şu kervanda bulunanların her biri kendi malını, kendi eşyasını , parasını pulunu çalmak için yol keser, Sen kervandan geri kal da kendi yükünün başında bulun!
Yani onun bunun malını çalan zorbalar kendi ibadetlerinin, iyiliklerinin sevabını itmekte, günaha girmektedirler. Kervandan geri kalan, günaha girmediği için kazançlıdır.
Bunlar geçici güzellik verirler de geçici aşk alırlar. Sen şu iki kuru ırmağı geç de kendi kendinin ırmağı ol!
Bu dostlar, insanın elinden tutarlar da çeke çeke yokluğa kadar götürürler. Onlardan elini çek de kendi kendinin elini tut, kendinle yetin!
Şu dünyada gördüğümüz güzeller, gönüldeki güzeli gizleyen perdedeki resimlerdir.
Perdeyi kaldır, içeri gir de, sevgilinle baş başa kal!