ŞEHVETİN ESİRİYSEN AŞIKLIK DAVASINA KALKIŞMA

Aşıklara bütün gece sabaha kadar uyumamak adeti verildi!
Çünkü aşıklar, gönüller aydınlatan o güzellik sevdası ile az yerler, az içerler, az uyurlar.
Dosttum, eğer sen aşıksan şu mum gibi ol! Görmüyor musun mum bütün gece erir, yanar, yakılır.
Şunu iyi bil ki; aşık olmayan kişi sonbahar soğuğuna benzer. Aşığın gönlüyse bu sonbahar içinde Temmuz gibi sıcaktır, hararetlidir.
Ey benim canım! Sende de aşk varsa, onu bildirmek için aşıklar gibi bir nara at, aşıklar gibi saldır!
Fakat şehvetin esiriysen, aşıklık davasına kalkışma, kimse yok gibi kapıyı kapa, şehvetini yak, şehvetten kurtul!
Ey saf kişi! Aşık ile şehvet nasıl olur da, bir araya gelir? Hz.İsa ile eşek nasıl olur da bir ahırda yem yer?