SEMA’IN NE OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ

Sema’ın ne olduğunu biliyor musun? Allah’ın; ‘Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?’ sorusuna ruhların; ‘Evet; Rabbimizsin!’ deyişlerinin sesini duymak, kendinden geçmek, Rabbi’ne kavuşmaktır!

Sema’ın ne olduğunu biliyor musun? Dostun hallerini görmek; lahut aleminin, görünmez alemin perdelerinden Hakk’ın sırlarını duymaktır!

Sema’ın ne olduğunu biliyor musunuz? Kendindeki varlıktan geçmek, mutlak yoklukta zevalsiz, devamlı varlık tadını tatmaktır!

Sema’ın ne olduğunu biliyor musun? Dostun aşk çırpıntıları önünde başını top gibi yapıp başsız ayaksız dosta doğru koşmaktır!

Sema’ın ne olduğunu biliyor musun? Nefs-i emare ile harb etmek, yarı kesilmiş kuş gibi toprak ve kan içinde çırpınıp durmaktır!

Sema’ın ne olduğunu biliyor musun? Hz. Yakub’un derdini ve devasını bilmek, Yusuf’a kavuşma kokusunu, Yusuf’un gömleğinden koklamaktır!

Sema’ın ne olduğunu biliyor musun? Hz. Musa’nın asası gibi, her an Firavun’un sihirlerini yutmak, yok etmektir!

Sema’ın ne olduğunu biliyor musun? ‘Benim Allah ile öyle bir vaktim vardır ki, o vakitte ne Allah’a yakın bir melek, ne de bir peygamber aramıza giremez!’ hadis-i şerifinde buyurulduğu gibi sema bir sırdır! İşte, meleğin bile sığmadığı o yere, vasıtasız varmaktır!

Sema’ın ne olduğunu biliyor musun? Sema, Tebrizli Şems gibi gönül gözlerini açmak, kutsal nurlar görmektir!