SENSİZ HİÇBİR ŞEY OLMAZ ALLAHIM

Komşuların, dostların yardımı olmasa bile bir iş yoluna girebilir ama, Sen’in takdirin olmasa, o iş asla olmaz!
Sen’in aşkının yarası, şu gönlümdedir; onun başka yeri olamaz!
Yarattığın güzel eserleri görerek, aklın gözü, sen’in mestin olmuştur!
Kudretinin, yaratma gücünün karşısında feleğin çarkı alçalmıştır! Zevk ve neşenin kulağı da Sen’in elindedir! Yani, zevki ve neşeyi de ancak Sen’in lutfunla duyarız; Sen’siz hiçbir şey olmaz Allah’ım!
Can, Sen’in aşkınla coşar; gönül, Sen’in sevgi şarabınla mest olur; akıl, Sen’in yarattığın güzellikler karşısında şaşırır kalır! Sen’siz hiçbir iş başa çıkmaz Allah’ım!
Mevkiim, şerefim, malım mülküm hep Sen’in lutfun, ihsanındır; yediğim yemeği, içtiğim suyu da Sen lutfediyorsun! Sen’siz bunların hiçbiri olmaz Allah’ım!
Bazen vefaya doğru gidiyorsun, bazen cefaya doğru! Sen benimsin; nereye gidiyorsun?
Hiç kimsenin işi Sen’siz başa başa çıkamaz!
Sen’siz bir iş başa çıksaydı, Sen’in koyduğun kurallar gereğince işler yürüse idi, dünyanın altı üstüne gelirdi; her şey bozulur, alt üst olurdu! Güzelliği ile dillere destan olan İrem Bağı cehennem kesilirdi! Sen’siz hiçbir iş başa çıkmaz Allah’ım!
Dostum! Sen olmasan, Sen bana yardım etmesen, işim gücüm yıkılır gider! Ey benim can dostum, ey benim dert ortağım; Sen’siz hiçbir iş yürümez!
Bana, Sen’siz yaşayış da hoş değildir, Sen’siz ölüm de hoş değildir! Gamından nasıl baş çekeyim, nasıl kurtulayım?
Sen’siz hiçbir iş başa çıkmıyor ki!..
Ey lutfuna, ihsanına dayandığım, güvendiğim Allah’ım! Ne söylersen söyleyeyim; iyiden kötüden ayrı değil; içinde iyi de var, kötü de var!
Lutfet de Sen söyle: Sen’siz hiçbir iş yürümüyor değil mi?