SİZDEN ÖNCE GELENLER

Ey boş yere kendini gamlara kaptıran, elde edemediği dünya malı için üzülüp duran gafil!
Kur’an-ı aç da; ‘Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler!’ ayetini oku!
Cins atı, süslü eğeri yüzünden öfkelenen, gönlünü hasedle, kinle dolduran, dertlere, gussalara düşen!
Yürü git; ‘Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler!’ ayetini oku!
İçin bağırsaklarla, dolayısıyla pisliklerle dolu! Aslında sen, pislik içindesin; bir çeşit pisliksin! Kendini nefsani arzularının, kinlerinin hevasına kaptırmışsın! Ey pisliklerle beraber yaşayan, pisliklerle bulunan gafil kişi!
Git de; ; ‘Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler!’ ayetini oku!
Ey davalarla, dünyaya ait isteklerle dolu şeyh; ey manadan mahrum, gösterişe kapılmış zavallı! Ey yokken var gibi görünen kişi!
Yürü git; ; ‘Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler!’ ayetini oku!
Padişahlığına, beyliğine bakma; her gün bir parça ölüyorsun! Zaten günü gelince büsbütün öleceksin, bir yığın toprağın altına gireceksin! Onu düşün de; git;
‘Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler!’ ayetini oku!

O güzel yüz, o güzel sözler, o işveler, nazlar, o benlikler, o kendini herkesten üstün görmeler nerede kalmış?..

Bütün beden çürüyüp dağılmış; o güzel gözlerin oyuklarına toprak dolmuş!.. Aklını başına al da, git;
‘Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler!’ ayetini oku!

Yanağını güzellerin yanağına pek koyma, sonunu düşün; yanağın, yüzün çürümüş gitmiş, onu hayal et! Yürü git; ‘Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler!’ ayetini oku!

İstersen çok zengin ol, bağın bahçen olsun; isterse konağın, sarayın bulunsun; bunlar ölüme karşı nedir ki?.. Bunlara dayanabilir misin, bunlarla ölümü yenebilir misin? Yürü git de;

‘Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler!’ ayetini oku!

Nerede Firavun gibi, İskender gibi, Cengiz gibi memleketler alanlar, dünyayı ele geçirenler? Nerede binlerce insanın kanlarını döken zalimler? Onlar halka, insanlara ne hizmette bulundular? Aklını başına al da, git;
‘Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler!’ ayetini oku!

Ey insanların tabutlarını uzaktan görüp de ders almayan, hatta ölümü düşünmeyerek gülen zavallı; ey gözleri açılmayan gafil!

Yürü git de; ‘Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler!’ ayetini oku!