Açıklama

Belli vakitlerde muntazaman ve devamlı okunan dualara “vird” veya “virdler” mânasına “evrad” denilir.

EVRÂD-I MEVLÂNA’NIN ÖZELLİKLERİ

S.Ü. Selçuklu Araştırma Merkezi Kütüphanesi, No:12.

Dijital kopyası, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü.

Ketebe Kaydı : Ketebe el-fakir el-hac Mustafa Hilmi, el-maruf, bi muallim, el-hüsi’l-hattı fî Sanayi’i Nefîsi’l-Akademiyye Gaffera-Allâhü lehû.

İstinsah Tarihi : 1382 /1966-67

Ebatları : 225 x 165 – 135 x 80 mm.

Hattı : Nesih

Yaprak Sayısı : 27

Yazım Yeri : İstanbul

Özellikleri:

Eserin başlangıç sayfasında bulunan tezhip iki kısımdan oluşmaktadır. Üstte taç şeklindeki kısım mavi ve altın ağırlıklıdır. 1/2 ekseninde hazırlanmış olan desen 18. yüzyıl özelliklerini yansıtmaktadır. Aralarda beyaz hatla ayrılmış renk ayırımları mevcut olup bunların orta eksenindeki pafta içerisinde bir Mevlevi sikkesi mevcuttur. Motifler hatayi kıvrımlarından oluşmuş ve zemin renklerinin üzerine üçlü küçük noktacıklar halinde konulmuştur. Tezhibin üst tarafı zarif tığlarla tamamlanmıştır.

Alttaki yatık dikdörtgen kısımda ise rûmî ve hatayî karışımlı bir desen uygulanmış orta kısmı ise boş bırakılmıştır. Dikdörtgenin çevresi altın cetvel ve kenar suyu ile çevrelenmiş ve dış kısmına da yine altın cetvel çekilmiştir. Bu bölümün altına nesih hattı ile ok’lu “besmele” yazılmış “sin” harfinin keşidesinin üzerine bir sapa bağlanmış olan hatayî ve yaprak motiflerinden oluşan bitkisel bir bezeme tezyin edilmiştir.

İç sayfalarda fazlaca süsleme yoktur. Duraklar için küçük motifler yapılmıştır. Dua başlangıcındaki “Besmele” hattının üzerlerinde de halkar tarzında hatayî kıvrımlı motifleri bulunmaktadır.

Eserin hatime sayfasında yine halkar tarzında yapılmış 1/2 ölçüsünde sade bir tezhip bulunmaktadır. Ayrıca “gülbank”ın bulunduğu sayfada iki adet iri rozet vardır. Eserin bütün sayfalarına da altın cetvel çekilmiştir. Eser nesih hatla yazılmış olup sonunda icazet hattıyla da hattatın künyesi vardır.

EVRÂD-I MEVLEVÎYE’NİN KÜTÜPHANELERDEKİ DİĞER NÜSHALARI

1. Evrâd-ı Mevlevîye, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi (Murat Buharî) 230 / 185 x 130-150 x 85 mm. 30 yk. 11 st. Nesih, miklepli, sırtı ve kenarları meşin, şirazeli, ebru kağıt kaplı cilt, (Arapça)

2. Evrâd-ı Mevlevîye, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi (Türbedar Hasan Hayri / Hacı Mahmud Efendi) 202 / 155 x 105 - 100 x 60 mm. 13 st. Nesih, sırtı ve kenarları meşin, kağıt kaplı cilt. (Arapça)

3. Evrâd-ı Mevlevîye (Evrâd-ı Kebir-i Mevlâna), Konya S.Ü. Selçuklu Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi 10 / 150 x 104 - 75 x 41 mm. 8-9 bb. 48 yk. Mukavva üzerine yeşil meşin ile kaplı ciltli. (Arapça)

4. Evrâd-ı Mevlevîye, Konya S.Ü. Selçuklu Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi 9 / 183 x 117 - 119 x 55 mm. 13st. 22 yk. Kahverengi bez kaplı, salbekli, bordürlü, mikllepli, sertablı, altın yaldızlı cetvel içerisinde siyah mürekkeble yer yer kenarlarına haşiyeler düşülmüştür. (Arapça)

5. Evrâd-ı Mevlevîye, Konya S.Ü. Selçuklu Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi 13/ 90 x 70-65 x 41 mm. 11 st. bb 34 yk. Siyah kaplı, dağınık cilt içinde. (Arapça)

6. Evrâd-ı Mevlevîye, Konya S.Ü. Selçuklu Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi 11 / 132 x 86-87 x 48 mm. 11 st. 31 yk. Kahverengi meşin ciltli, altın cetvel içerinde siyah mürekkeble yazılmış, duraklar altın suyuyla işlenmiş. (Arapça)

7. Evrâd-ı Şerîf, Konya-Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 4690 / 170 x 155 - 129 x 79 mm. 31 yk. 11 st. Nesih, sayfa kenarları altın cetvelli, başta kötü bir başlık üzerinde destarlı bir Mevlevî sikkesi resmi var. Yeni cilt. (Arapça)

8. Evrâd-ı Şerîf, Konya-Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 4694 / 130 x 90 - 90 x 47 mm. 29 yk. 11 st. Nesih. Bez kaplı mukavva ciltlidir. (Arapça)

9. Evrâd-ı Şerîf, Konya-Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 5119 / 160 x 100 - 115 x 66 mm. 36 yk. Nesih, bb. st. İlk iki sayfada altın yaldızla kötü tarzda müzehheb bir başlık mevcut. Tamir görmüş, meşin ciltli. (Arapça)

10. Evrâd-ı Mevlâna, Konya-Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 6088 / Hanya-102 H., Nesih, 102 yk. Hat: Seyyid Ali Sururi. (Arapça)

11. Evrâd-ı Mevlâna, Konya-Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 6090 / Hanya-1291, Nesih, 80 yk. Süleyman Şemseddin Dede hattı. (Arapça)

12. Evrâd-ı Mevlâna, Konya-Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 6091 / Hanya, Nesih, 70 yk. (Arapça)

13. Evrâd-ı Mevlâna Lafızlarının Türkçe Tercümesi, Konya-Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 4807, Talik, 50 yk.

14. Evrâd-ı Mevlâna Metni, Konya-Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 681-690. (Arapça)

15. Evrâd-ı Mevlâna, Konya-Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 1069 / 17 x 12 - 12 x 7.3 mm. 20 yk. 11st. Miklepli, kenarları üç adet bordürlü, hendesi çiçekli altın yaldızlı cetvelle çerçeveli, kapağının içerisinde yaprak ve çiçek motifleri, ortada destarlı sikke ve altın yaldızla yapılmış çiçek demeti resmi var. Miklebinde yarım şemse yerine aynı tezyinat yapılmış. Meşin ciltli. (Arapça)

16. Evrâd-ı Kebir-i Mevlâna, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi 278, İstanbul-1879, 33 yk., Nesih, Müstensih: Osman Hamdi es-Sillevî. (Arapça)