Evrad-ı Şerif 21

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Vedduhâ. 2. Velleyli izâ secâ. 3. Mâ veddeake Rabbüke ve mâ kalâ. 4. Velel âhıratü hayrun leke minel ûlâ. 5. Ve lesevfe yu’tıyke Rabbüke feterdâ. 6. Elem yecidke yetîmen feâvâ. 7. Ve vecedeke dâllen fehedâ. 8. Ve vecedeke âilen feağnâ. 9. Feemmel yetîme felâ tegher 10. Ve emmes sâile felâ tenhar. 11. Ve emmâ bi ni’meti rabbike fehaddis. (Duha:1-11)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Elem neşrah leke sadrak. 2. Ve veda’nâ anke viz-rak. Ellezî enkada zahrak. 3. Ve rafa’nâ leke zikrak. 4. Fe inne mâl usri yüsrâ. 5. İnne mâl usri

*********

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1.-3. Kuşluk vaktine andolsun.Sükûna erdiği zaman geceye andolsun ki, ey Muhammed! Rabb’in seni ne bıraktı ve ne de sana darıldı. 4. Doğrusu âhiret senin için dünyâdan daha hayırlıdır. 5. Pek yakında Rabb’in sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. 6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı? 7. Seni şaşırmış bulup da doğru yola eriştirmedi mi? 8. Seni fakir bulup da zenginleştirmedi mi? 9. Öyleyse sakın yetime kötü muamele etme! 10. El açıp bir şey isteyeni sakın azarlama! 11. Ve Rabb’inin ni’metini minnet ve şükranla an. (Duha:1.-11.)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Biz senin göğsünü (gönlünü) açıp genişletmedik mi? 2. Belini büken yükünü üzerinden alıp atmadık mı? 3. Senin şânını yüceltmedik mi? 4. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. 5. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha