Evrad-ı Şerif 22

yüsrâ. 6. Feizâ ferağte fensab. Ve ilâ Rabbike ferğab. (İnşirah:1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Vettîyni vezzeytûni. 2. Ve tûri sînîne.Ve hâzel beledil emîn. 3. Lekad halaknel insâne fi ahseni takvîm. 4. Sümme radednâhü esfele sâfilîn. 5. illellezîne âmenû ve amilüs sâlihâti felehüm ecrun ğayru memnûn. 6. Femâ yükezzibüke ba’dü biddîn. Eleysellâhü biahkemil hâkimîn. (Tîn:1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Ikra’ bi’smi rabbike’l-lezî halak 2. Halaka’l-insane min alak 3. Ikra’ ve rabbükel ekramüllezî alleme bil kalem 4. Alleme’l-insane ma’lem ya’lem 5. Kellâ innel insane leyedğâ 6. En raâhüsta’nâ 7. İnne ilâ Rabbiker rüc’â 8. Eraeyte ellezî yenhâ 9. Abden izâ sallâ 10. Eraeyte in kâne alel hüdâ 11. Ev emera bit tekvâ 12. Eraeyte in kezzebe vetevellâ 13. Elem ya’lem biennellahe yerâ (Kalem: 1-13)

*********

6. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine giriş. Ve yalnız Rabb’ine yönel. (İnşirah: 1.-8)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Andolsun incire ve zeytine, 2. Andolsun sînâ dağına.Andolsun bu güvenli Mekke Şehri’ne ki: 3. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. 4. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. 5. Yalnız, îmân edip yararlı işler yapanlar için eksilmeyen, devamlı bir ecir vardır. 6. Artık bundan sonra ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir? Allah, hükmedenlerin en üstünü değil midir? (Tîn:1. 6)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Yaratan Rabb’inin adıyla oku. 2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. 3-4. Oku! İnsana bilmediklerini belleten kalemle öğreten Rabb’in, en büyük kerem sahibidir.