Evrad-ı Şerif 23

14. Kellâ lein lem yentehi lenesfean min nâsiyeh nasiyetin kazibetin hadieh 15. Felyed’û nâdiyetin sened’uz zebaniyete 16. Kellâ lâ tutî’hû vescüd vektarib.

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. İnna enzelnâhü fî leyletil kadr. 2. Vemâ edrâkemâ leyletül kadr. 3. Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin tenezzelül melâiketü verrûhü fiyhâ bi izni Rabbihim min külli emrin selâmün hiye hatta metla’il fecr.

*********

5-6. Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. 7. Kuşkusuz dönüş Rabb’inedir. 8-9. Namaz kılarken bir kulu( peygamberi namazdan) men edeni gördün mü? 10-11. Ne dersin o (peygamber) doğru yolda ise yahut takvayı emrediyorsa! 12. Ne dersin o (men eden peygamberi) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa! 13. (Bu adam) Allah’ın (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi! 14. Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse derhal onu alnından (perçeminden),o yalancı günahkar perçemden yakalarız. (Cehenneme atarız) 15. O, hemen gidip meclisini (kendi taraflarını) çağırsın.Biz de zebanileri çağıracağız.16. Hayır! ona uyma! Allah’a secde et ve (yalnızca O’na ) yaklaş! (Alak:1.16)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede Rabb’lerinin izniyle melekler ve Rûh (Cebraîl) her iş için iner dururlar. Tâ fecrin doğuşuna kadar O gece esenlikler ile doludur. (Kadîr: 1-5)