Evrad-ı Şerif 25

inde Rabbihim cennâtü adnin tecrî mintahtihel enhâru 8. Hâlidîne fîhâ ebedâ. Radıyallâhü anhüm ve radû anh. Zâlike limen haşiye Rabbeh.(Beyyine: 1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. İzâ zülziletil ardu zilzâlehâ. 2. Ve ahracetil ardu eskâlehâ. 3. Ve kâlel insânü mâ lehâ. 4. Yevmeizin tühaddisü ahbârahâ. 5. Bienne Rabbeke evhâ lehâ. 6. Yevmeizin yasdürunnâsü eştâten liyürav a’mâlehüm. 7. Femen ya’mel miskâle zerratin hayran yerah. 8. Ve men ya’mel miskâle zerratin şerran yerah. (Zilzal :1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Ve’l-âdiyâti zabhan 2. Fe’l-mûriyati kadhan 3. Fe’l-muğiyrati...

*********

7.- 8. Onların Rabb’leri katındaki mükâfatları, içlerinden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları, “Adn” cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler, Rabb’inden korkan (ona saygı gösterenler) içindir. (Beyyine: 1-8)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1-3. Yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, toprak ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın: “Buna ne oluyor?” dediği zaman; 4-5. İşte o gün yer, Rabb’inin ona bildirmesiyle, kendi haberlerini anlatır. 6. O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için bölük bölük geri dönüp gelirler. 7. Her kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. 8. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. (Zilzal: 1-8)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1-3. Harıl harıl koşanlar, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara,