Evrad-ı Şerif 26

subhâ. 4. Fe eserne bihi neg’an 5. Fevesedne bihi cem’ân 6. inne’l-insâne lirabbihî lekenûd 7. Ve innehû alâ zâlike leşehîd 8. Ve innehû lihubbil Hayri leşedîd 9. Efela yağlemü iza buğsira mâ fil kubûri 10. Ve hussile mâ fissudûri 11. İnne Rabbehüm bihim yevmeizin le habîr. (Âdiyat:1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. El-kâriatü 2. me’l-kâriatü 3. Vemâ edrâke me’l-kâriatü. Yevme yekününnasü kel ferâşil mebsüsi 4. Ve tekûnül cibâli kel ihnil menfûşi 5. Fe emmamen sekulet mevaziynühû fehüve fî ‘ıyşeti’r-razıyeti 6. Ve emmâ men haffet mevâziynuhû fe ümmühû haviyetü 7. Ve mâ edrâke mâhiyeh.

*********

orada tozu dumana katanlara derken orada bulunan bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür. 9.-11.(İnsan) düşünmez mi ki, kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman (hali ne olacak)! Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır. (Adiyât: 1-11)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1-3. Kapı çalan! Nedir o kapı çalan? O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin? 4-5. İnsanların, ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olduğu, dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür. 6-7. O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse işte o hoşnut edici bir yaşayış içinde olur. 8-9. Ameli yeğni olana gelince işte onun anası (yeri, yurdu) Hâviyedir. 10-11. Nedir o (Hâviye) bilir misin?