Evrad-ı Şerif 27

8. Nârûn hâmiyeh. (Kâria:1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Elhakümü’t-tekâsür hatta zürtümü’l-mekabir. 2. Kella sevfe ta’lemûn 3. Sümme kellâ sevfe ta’lemûn 4. Kella lev ta’lemûne ilme’l-yakîn 5. Leteravunne’l-cahîm 6. Sümme leteravünnehâ ayne’l-yakîn 7. Sümme letüs elünne yevme izin anin na’im (Tekâsür: 1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Ve’l-asr inne’l-insane lefî husr. İlellezîne amenü ve amilü’s-sâlihâti veteva sav bi’l-hakkı veteva sav bi’s-sabr. (Asr: 1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Veylül likülli hümezeti’l lümezeh 2. Ellez’i cemea malen ve addedehû...

*********

Kızgın ateş! (Karia: 1-11)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. 2-3. Hayır! Yakında bileceksiniz. Elbette yakında bileceksiniz! 4.-7. Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız (orada) mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. (Tekasür: 1-7)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1-2. Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip, iyi amel işleyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnâdır. (Asr: 1-2)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1.2. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline! O ki mal toplamış ve onu sayıp durmuştur.