Evrad-ı Şerif 28

yahsebu enne malehu ahlede 3. Kella leyün bezenne fi’l-hutameti 4. Vema edrake me’l-hutameh 5. Naru’l-lahi’l-mukadetü’l-letî teddaliû alel ef’ide 6. İnnahâ aleyhim mü’sadetün fî amedin mümeddedeh. (Hümeze: 1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Elemtera keyfe feale rabbüke bieshabi’l-fil 2. Elem yec al keydehüm fi tadlil 3. Ve ersele aleyhim tayran ebâbil 4. Termihim bi hicaretin min siccil. Fecealehüm keasfin me’kül. (Fîl: 1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Li îlâfi Kurayşın 2. Îlafihim rıhlete’ş-şitâi vessayf 3. Felya’büdü rabbe hâzel beyt 4. Ellezî ed’amehüm min cûin

*********

(O) Malın, kendisini ebedî kılacağını zanneder. 3. Hayır! Andolsun ki, o Hutame’ye atılacaktır. 4. Hutame’nin ne olduğunu bilir misin? 5. Allah’ın tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateştir. 6. Onlar (bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar ve o vaziyette o ateş üzerine kapatılmıştır. (Hümeze: 1-6)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Rabb’in fil sahiplerine neler etti görmedin mi? 2. Onların kötü plânlarını boşa çıkarmadı mı? 3. Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. 4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. (Fil: 1-4)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1-4. Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. (Kureyş: 1-4)