Evrad-ı Şerif 29

ve amene hüm min havf. (Kureyş: 1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Eraeyte’l-lezî yükezzibü biddîn 2. Fezalikellezî yediy’ul yetiym 3. Vela yehuzzu alâ taamil miskîn 4. Feveylünlil musallîn elleziynehüm an salatihim sahûn 5. Ellezîynehüm yürâüne ve yemne’unel mâûn (Mâun :1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. İnnâ a’taynâke’l-kevser. 2. Fesalli li-rabbike venhar. 3. İnne şânieke hüve’l-ebter. (Kevser: 1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn 2. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. 3. Velâ...

*********

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Dini yalanlayanı gördün mü? 2. İşte o yetimi itip kalkar. 3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. 4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,onlar namazlarını ciddiye almazlar. 5. Onlar gösteriş yapanlardır, hayra da mâni olurlar. (Mâûn: 1-5)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. (Rasûlüm!) Kuşkusuz biz sana kevseri verdik,(ni’metler verdik.) 2. Şimdi sen Rabb’in için namaz kıl, kurban kes. 3. Doğrusu adı şânı ortadan kalkacak olan, sana kin besleyendir. (Kevser: 1-3)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1-2. (Rasûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. 3. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.