Evrad-ı Şerif 30

entüm âbidûne mâ a’büd. 4. Velâ ene âbidün mâ abedtüm. 5. Velâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn. (Kâfirûn: 1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. İzâ câe nasrullâhi vel feth. 2. Ve raeytennâse yedhulûne fi dînillâhi efvâcâ 3. Fesebbih bihamdi Rabbike ve’stağfîrhü. İnnehû kâne tevvâbâ. (Nasr: 1-3)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. 2. Mâ ağnâ an-hü mâlühû vemâ keseb. 3. Seyaslâ naran zâte Leheb. 4. Vemraetühû hammâletel hatab. 5. Fî cîdihâ hablün min mesed. (Mesed: 1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

*********

4. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. 5. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dîniniz size, benim dînim de banadır. (Kafirûn: 1-3)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1-3. Ey Muhammed! Allah’ın yardımı ve zafer günü gelip de insanların bölük bölük Allah’ın dînine girdiklerini gördüğün zaman Rabb’ine hamdererek O’nu tesbîh et. O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri dâima kabul edendir. (Nasr: 1-3)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Ebû Leheb’in iki eli kurusun; kurudu da. 2. Malı ve kazandıkları kendisine fayda vermedi. 3. O, alevli bir âteşte yanacaktır. 4-5. Karısı da boynunda bir ip olduğu hâlde ona odun taşıyacaktır, (cehenneme girecektir.) (Tebbet: 1-5)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.