Evrad-ı Şerif 31

1. Kul hüvallâhü ehad. 2. Allâhüssamed 3. Lem yelid velem yûled. 4. Velem yekûn lehû küfüven ehad (İhlas:1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Kul euuzü birabbil felak. 2. Min şerri mâ halak. 3. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. 4. Ve min şerrin neffâsâti fil’ukad. 5. Ve min şerri hâsidin izâ hased. (Felâk: 1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Kul eûzü bi rabbi’n-nâs. 2. Meliki’n-nâs. 3. İlâhi’n-nâs. 4. Min şerril vesvâsi’l-hannâs. 5. Ellezî yü-vesvisü fî sudûri’n-nâs. 6. Mine’l-cinneti ve’n-nâs. (Nâs: 1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

*********

1.-2 Ey Muhammed! De ki: “O Allah birdir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O’na muhtaçtır. 3.-4 Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.” (İhlas: 1-4)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1-6. Ey Muhammed! De ki: “Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden, tan yerini ağartan sabahın Rabb’ine sığınırım.” (Felâk: 1-5)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1-6. İnsanlardan, cinlerden ve insanlann gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden insanlann ilâhı (olan Allah’a sığınırım.) (Nâs: 1-4)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.