Evrad-ı Şerif 33

1. Elhamdü lillâhillezî ahyânî ba’de mâ emâtenî 2. Ve radde ileyye rûhî 3. Ve ileyhil bağsü ven nüşûr. 4. Elhamdü lillâhillezî nevvir kalbî binûril hüdâ. 5. Ve cealenî minel mü’minîne ve lem yec’alnî mineddâllîn. 6. Elhamdü lillâhillezî ezhebel leyle muzlimen bikudratihî 7. Ve câe binnehâri mübsıran birahmetihî halkan cedîden 8. ve mülken kebîran 9. Ve nahnü ileyhi sâirûn. 10. Elhamdü lillâhillezî ekramenî bissünneti vel cemâati 11. ve lem yec’alnî min ehlil hevâ vel bid’ati. 12. Elhamdü lillâhillezî setera aleyye avrâtî. 13. Elhamdü lillâhillezî lem yec’al rizkî fî yedi ğayrihi. 14. Elhamdü lillâhillezî cealenî min ümmeti Muhammedin aleyhissalâtü vesselam. 15. Asbahtü ve asbahal mülkü lillâh

*********

1. Beni uyutarak öldürdükten sonra dirilten 2. ve ruhumu bana geri veren Allah’a hamdolsun. 3. Yine dirilip kendisine döneceğimiz ancak Allah’tır. 4. Kalbimi hidâyet nûru ile nûrlandıran Allah’a hamd olsun. 5. Beni inananlardan kıldı, sapıklardan kılmadı. 6. Kudretiyle karanlık geceyi gideren, 7-8. rahmetiyle yeni yaratılan bir gün ve görkemli hâkimiyetinin bir nişanesi olarak, aydınlık verici gündüzü getiren Allah’a hamdolsun. 9. Ve biz ancak O’na döneceğiz. 10. Beni cemâat ve sünnet ehlinden kılarak, ikramda bulunan, 11. Beni hevâ, heves ve bid’at ehlinden kılmayan Allah’a hamdolsun. 12. Gizlenmesi gereken yerimi gizleyen, aybımı örten Allah’a hamdolsun. 13. Rızkımı kendinden başkasının eline bırakmayan Allah’a hamdolsun. 14. Beni, Muhammed (s.a.v.) ümmetinden kılan Allah’a hamdolsun. 15. Ben Allah’a aidim, bütün mülk de Allah’ındır.