Evrad-ı Şerif 35

binnâri ‘ıkâbâ. 41. Merhabe’n merhabâ 42. bi’s-sabâhı’l cedîdi 43. ve bi’l-yevmi’s-saîdi. 44. Ve bi’lmelekeyni’l-kirâmeyni’l-kâtibeyni’l âdileyni 45. El hâfîzayni 46. Eş şâhideyni 47. hayyâküm-ellâhü teâlâ 48. Üktübnâ fî ğurrâti yevminâ hazâ fî evveli sahîfetinâ

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehülâ şeriyke leh 2. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh. 3. Alâ hâzihiş şehâdeti nahyâ ve aleyhâ nemûtü 4. Ve aleyhâ neb’asü ğaden in şâallâhü teâlâ. 5. A’dedtü Likülli hevlin 6. Lâ ilahe illallâh. 7. Ve likülli hemmin ve ğammin mâşâallâh Ve likülli ni’metin elhamdü lillâhi 8. Ve likülli rihâin e’ş-şükru lillâh.

*********

41-43. Girdiğin yeni sabaha ve mutlu güne merhaba, merhaba. (rahat ol). 44-48. İnsanların işlediklerini doğrulukla yazan, insanı tehlikelerden koruyan, gözeten iki muhterem meleğe merhaba, merhaba. Ey iki melek! Allah’ın selâmına nail olasınız. Bu aydın günümüzün ilk sahîfesinin başına şunu yazın:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1-2. Allah’tan başka ma’bûd olmadığına şehâdet ederim. Ve yine Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve rasûlü olduğuna şehâdet ederim. 3-4. Biz Allah Teâlâ’nın dilemesiyle, bu şehâdetle yaşarız, bu şehâdetle ölürüz ve yarın âhirette bu şehâdetle diriliriz. 5-6. Ben (kendime siper olarak şunları) hazırladım: Her korkuya karşı ”Allah’tan başka ma’bûd yoktur.” 7. Her kedere ve hüzne karşı: “İrâde Allah’ındır.” Her ni’mete karşı: ”Allah’a hamdolsun.” 8. Her bolluğa karşı: “Allah’a şükür olsun.“